Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktivita – význam cudzieho slova

schopnosť chemicky reagovať