Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekurencia – význam cudzieho slova

opakovanie, opakovaný výskyt alebo skutočnosť; výskyt vývojových foriem organizmov morfologicky takmer zhodných s príbuznými organizmami väčšieho geologického veku