Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relevancia – význam cudzieho slova

závažnosť, dôležitosť; právoplatnosť termínu