Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remake - význam cudzieho slova

prerobenie; nové vydanie, nové spracovanie; pieseň v inej ako pôvodnej verzii