Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekurz – význam cudzieho slova

sťažnosť na súdne alebo správne rozhodnutie