Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relativizmus - význam cudzieho slova

idealistický názor považujúci poznanie za podmienené, nie za objektívne pravdivé