Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relativizmus – význam cudzieho slova

idealistický názor považujúci poznanie za podmienené, nie za objektívne pravdivé