Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

religioso - význam cudzieho slova

v hudbe: zbožne, nábožne, posvätne