Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reluktancia – význam cudzieho slova

magnetický odpor v uzavretom magnetickom obvode zodpovedajúci ohmickému odporu elektrického obvodu; váhavosť, zdržanlivosť