Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remanencia - význam cudzieho slova

trvanie, zotrvávanie; zvyšková magnetizácia po zániku vonkajšieho magnetického poľa vo feromagnetickom materiáli