Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekurzia - význam cudzieho slova

návrat rečových orgánov do pokojovej polohy