Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekviem – význam cudzieho slova

katolícka zádušná omša; skladba na text tejto omše