Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relata refero – význam cudzieho slova

uvádzam iba to, čo som počul; ako som kúpil, tak predávam