Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

religionistika – význam cudzieho slova

štúdium vzniku a vývoja náboženského myslenia a rôznych náboženstiev