Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relaps - význam cudzieho slova

obnovený záchvat; nové prepuknutie choroby