Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relaps – význam cudzieho slova

obnovený záchvat; nové prepuknutie choroby