Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relikvia - význam cudzieho slova

pozostatok tela svätca alebo jeho osobných predmetov; pamätná, milá, drahocenná vec