Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

religionistika - význam cudzieho slova

štúdium vzniku a vývoja náboženského myslenia a rôznych náboženstiev