Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Magna charta libertatum – význam cudzieho slova

Veľká listina slobôd, prehlásenie, ktoré si vymohla na anglickom kráľovi Jánovi Bezzemkovi v roku 1215 šľachta a duchovenstvo, zaručovala šľachte základné slobody voči panovníkovi