Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnificat – význam cudzieho slova

chválospev, velebenie, najčastejšie Panny Márie