Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetostatika – význam cudzieho slova

náuka o vzájomných silových vplyvoch zmagnetizovaných telies v stave pokoja