Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetometria - význam cudzieho slova

náuka o magnetickom poli Zeme