Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magot – význam cudzieho slova

bezchvostá severoafrická opica