Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetograf – význam cudzieho slova

prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického poľa