Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetograf - význam cudzieho slova

prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického poľa