Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnificencia – význam cudzieho slova

Magnificencia

titul rektora vysokej školy

magnificencia

vznešenosť, veľkoleposť, nádhera