Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetit – význam cudzieho slova

silne magnetický minerál, najbohatšia ruda železa, magnetovec