Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetostrikcia – význam cudzieho slova

zmena rozmerov materiálov pri zmagnetovaní