Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetostrikcia - význam cudzieho slova

zmena rozmerov materiálov pri zmagnetovaní