Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetooptika – význam cudzieho slova

náuka o pôsobení magnetického poľa na absorbciu, emisiu a šírenie svetla