Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetometer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie magnetických veličín feromagnetických látok