Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magna charta – význam cudzieho slova

časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky