Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetizmus - význam cudzieho slova

vzájomné pôsobenie látky a magnetického poľa