Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnifico – význam cudzieho slova

v hudbe: vznešene, veľkolepo