Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetoskop – význam cudzieho slova

prístroj na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofón, videorekordér