Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

danub – význam cudzieho slova

najstaršie chladné obdobie alpského zaľadnenia, donau