Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deadline, dead line - význam cudzieho slova

posledný termín, najkrajnejšia časová hranica