Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de lege ferenda – význam cudzieho slova

z hľadiska pripravovaného zákona