Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de lege ferenda - význam cudzieho slova

z hľadiska pripravovaného zákona