Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de lege lata - význam cudzieho slova

z hľadiska platného zákona