Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de lege lata – význam cudzieho slova

z hľadiska platného zákona