Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de gustibus non est disputandum - význam cudzieho slova

o chuti nemožno diskutovať, chute sú rôzne; proti gustu žiadny dišputát