Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

debata - význam cudzieho slova

rozhovor, verejná diskusia, výmena názorov