Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

debata – význam cudzieho slova

rozhovor, verejná diskusia, výmena názorov