Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de facto - význam cudzieho slova

v skutočnosti, fakticky, skutočne, naozaj