Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de-, dez- – význam cudzieho slova

predpona s významom od, z, preč