Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dazymeter – význam cudzieho slova

prístroj na meranie hustoty plynov