Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dazymeter - význam cudzieho slova

prístroj na meranie hustoty plynov