Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de luxe - význam cudzieho slova

komfortný, vynikajúci, najvyššej kvality, luxusný