Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de iure - význam cudzieho slova

podľa práva, z právnych dôvodov