Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

darwinizmus – význam cudzieho slova

vývojová teória organizmov na základe prirodzeného výberu