Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de omnibus dubitandum est – význam cudzieho slova

o všetkom treba pochybovať