Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de omnibus dubitandum est - význam cudzieho slova

o všetkom treba pochybovať