Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de visu - význam cudzieho slova

na pohľad, podľa názoru