Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

de visu – význam cudzieho slova

na pohľad, podľa názoru