Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

debet – význam cudzieho slova

dlh, dlžná suma na bankovom účte, záporný zostatok; ľavá strana účtu, má dať