Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrovalencia – význam cudzieho slova

počet elementárnych nábojov na jeden ión, iónové mocenstvo