Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elf – význam cudzieho slova

škriatok v starogermánskom bájosloví, prírodný duch