Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

entrefilet

krátka vtipná novinová správa k aktuálnej udalosti alebo problému, tzv. poznámka ku dňu