Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

epicykloida – význam cudzieho slova

krivka opísaná bodmi kružnice pri pohybe po vonkajšom obvode základnej kružnice